Polityka Prywatności

Polityka prywatności Strony Internetowej WCDEHARD.PL

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz ich ochrony przez Stronę Internetową wcdehard.pl przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Formularza Kontaktowego na stronie.

2. Administratorem danych osobowych jest DEHARD PLUS Sp. z o.o, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7773370866, tel. 509 109 009, e-mail: wcdehard@wcdehard.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, KRS: 0000886885, NIP: 7773370866, REGON: 388306362.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zlecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zlecenia wspólnotowe.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w zakresie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ. U. z 2016 r. poz. 1030 tj.)

6. Serwis Strony Internetowej wcdehard.pl, realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
1) Poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje;
2) Poprzez gromadzenie plików „cookies” której zasady przedstawione są poniżej:

Polityka plików „Cookies”
1. W trakcie odwiedzin witryny zapisywane są i przechowywane tzw. pliki „cookies”.
Są to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarkę internetową i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu użytkownika. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach lub w ramach jednej wizyty, umożliwiając mu między innymi zalogowanie się do serwisu czy dodanie produktów do koszyka. Pozwalają również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co z kolei pomaga administratorom usprawniać serwis i jego funkcje.

2. Do prawidłowego działania serwisu, tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są pliki tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustaleń administratora witryny. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez użytkownika.

3. Korzystając z serwisu, użytkownik może otrzymać pliki „cookies” współpracujących podmiotów trzecich. Są to pliki wykorzystywane przez usługi interaktywne portali społecznościowych oraz systemy analityczne gromadzące anonimowe dane o popularności serwisu.

4. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies”, jednakże efektem tego może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

7. Serwis Strony Internetowej wcdehard.pl zbiera informacje dobrowolne podane przez użytkownika.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji Formularza Kontaktowego np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.